Svet-Stranek.cz
www.composer.sk

NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA 2010:www.composer.sk

NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA 2010

Cyklus komorných koncertov PREMIÉRY 2011

XXV. ročník festivalu NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA
Bratislava 7.-13. november 2010HLAVNÝ USPORIADATEĽ
Spolok slovenských skladateľov

SPOLUUSPORIADATELIA
Slovenský rozhlas
Hudobný fond
Asociácia učiteľov hudby Slovenska
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ

Festival sa koná za podpory
Ministerstva kultúry a cestovné ruchu SR
Ministerstva školstva SR
Cyklus komorných koncertov PREMIÉRY 2011
_____

15. december 2011 (štvrtok)
Koncertná sieň Dvorana, 18.00 h
Miki Škuta, klavír

Miloš Betko Intra/Extra
Mirko Krajči Akvarely
Ľubica Čekovská FAMISI – premiéra


16. december 2011 (piatok)
Dóm sv. Martina, 18.00 h
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Ladislav Holásek, zbormajster
Peter Mikula, organ
Marta Srnková, soprán
Vladimír Pánik, tenor
Karol Plank, barytón

Ján Levoslav Bella
To deň, ktorý učinil Pán pre zbor
Ilja Zeljenka
Biblické spevy pre zbor a organ
Výpovede múdrosti (Jeremiáš) -
Zvelebovanie Boha (Žalm 67)
Juraj Hatrík
V domu otca mojevo pre zbor
Mikuláš Schneider-Trnavský
Missa in honorem Ssmi Cordis Jesu pre sólistov,
zbor a organ
Kyrie-Gloria-Credo-Sanctus-Benedictus-Agnus Dei
Ján Cikker
Vianočné koledy pre zbor, 2 hoboje,
lesný roh a fagot
Dnešný deň sa veselme-Ninaj, Ninaj, Jezulátko-
Ach, Bože roztomilý


17. december 2011 (sobota)
Slovenská galéria /
Vodné kasárne, 18.00h
Bratislavské sláčikové kvarteto
Marián Hrubý, I. husle
Radomír Cikatricis, II. husle
Martin Mierny, viola
Csaba Rácz, violončelo

Vojtech Didi
Brána harmónie otvorená - premiéra
Con nobilta e energico
Norbert Bodnár
Sláčikové trio Jeseň v zime - premiéra
Jarný song-Nostalgia leta-Kolotoč
Peter Machajdík
Torques Images - premiéra
Kapoor-Rothko-Kiefer-Richter-Serra
Ladislav Kupkovič
Sláčikové trio B dur
Andantino- Gavotta-Ciaccona-Allegro
Jaroslav Konečný
Päť skladieb pre sláčikové kvarteto
Pavol Bagin
Prelúdiá pre sláčikové kvarteto
Andante-Scherzando-Larghetto-
Allegro moderato


19. december 2011 (pondelok)
Dóm sv. Martina, 18.00 h
Quasars Ensemble
Ivan Buffa, dirigent
Eva Šušková, soprán
Petra Noskaiová, mezzosoprán
Marek Štrbák, organ

Alexander Albrecht / arr. Ivan Buffa
Reue (Vernosť)
Friedhofgras (Cintorínska tráva)
Mein Herz (Moje srdce)
In der Winternacht (V zimnej noci)
Der Verdammte (Zatratený)
Lukáš Borzík
Hvalospjev ljubavi
Iris Szeghy
Christmas Carol – slovenská premiéra
Jozef Podprocký
Dve pastorely op. 34 č. 6
Ivan Buffa
The Four Agreements
Roman Berger
Korczak in memoriam
Polemos „Kinderszenen“- Dies irae –
Choralvorspiel. Marcia funebre

_____

XXV. ročník festivalu Nová slovenská hudba
_____

NEDEĽA 7.11.
_____
19.00 Slovenský rozhlas, Malé koncertné štúdio
Otvárací koncert
Štátny komorný orchester Žilina
Marián Lejava dirigent
Miran Vaupotić bajan
Peter Katina bajan
Marek Zwiebel husle
Iveta Vladyková soprán
Ivan Buffa klavír

Machajdík Concerto pre dva bajany a orchester
Podprocký Violin concerto op. 55
Vajo Tikun
Janárčeková Klavírny koncert

PONDELOK 8.11.
_____
19.00 Slovenský rozhlas, Malé koncertné štúdio
Moyzesovo kvarteto
Stanislav Mucha I. husle
František Török II. husle
Alexander Lakatoš viola
Ján Slávik violončelo

Novák Kvartetino
Hochel Sláčikové kvarteto
Valenta Hudba pre sláčikové kvarteto
Steinecker Sláčikové kvarteto č. 2
Chorálové variácie na chorál Es ist genug
Bernáth Sláčikové kvarteto č. 1
Krák Sláčikové kvarteto č. 2 RE-MI

UTOROK 9.11.
_____
17.00 Slovenský rozhlas, Malé koncertné štúdio
Rajmund Kákoni akordeón
Andrea Bošková flauta
Diana Buffa kIavír
Milan Osadský akordeón
Eugen Prochác violončelo
Adriana Antalová harfa
Július Veverica viola

Didi Soirée
Bázlik Radostná nálada
Šarišský MeNIA, fantázia pre akordeón sólo
Berger Ex abrupto
Bodnár Take It
Koňakovská Chorál a recitatív pre akordeón a violončelo
Krajči Osem miniatúr

19.00 Slovenský rozhlas, Malé koncertné štúdio
Komorný súbor Konvergence

Gašparík Talädonga op. 51
Miku Canto rustico
Milakovič Continuous pre klarinet, violončelo a klavír
(Hommage á Morton Feldman)
Štochl Cantus firmus pre klavír
Plachká – Kupka Katedrála pre klavír
Pálka Sněhy, popely pre klarinet

STREDA 10.11.
_____
19.00 Slovenský rozhlas, Malé koncertné štúdio
Katarína Veselská husle
Jaroslav Konečný klavír
Katarína Krčmárová mezzosoprán
Jana Csampaiová husle
Beáta Tomčányiová klavír
Zuzana Biščáková klavír
Slovenské dychové kvinteto
Tomáš Jánošik flauta
Igor Fábera hoboj
Jozef Luptáčik klarinet
Roman Mešina fagot
Branislav Hóz lesný roh

Konečný Sonáta pre husle a klavír č. 1
Kubička Šesť biblických piesní pre husle, mezzosoprán a klavír
Zach Prelúdiá pre dychové kvinteto
Bázlik Hudba pre dychové nástroje a čembalo
Šimai Bridges pre dychové kvinteto a klavír

ŠTVRTOK 11.11.
_____
17.00 Slovenský rozhlas, Malé koncertné štúdio
Ján Budzák + študenti
Bratislava Clarinet Connection
Komorný súbor Flautissimo
Pavol Varga husle
Adam Pechočiak viola
Pavol Kulifaj violončelo
Jana Pastorková soprán

Betko Šesť gamblerov
Hatrík Odkazy blízkym, quartetto di variazioni
Tandler Kaleidoskop pre komorný súbor
P. Malovec Victimae paschali laudes
Sixta Trio pre klarinety

19.00 Slovenský rozhlas, Malé koncertné štúdio
Milan Paľa husle, viola
Magdaléna Bajuszová klavír

Gräffinger Tri etudy pre klavír
Iršai Sonata quasi una sonata
Szeghy Ciaccona pre husle sólo
Boroš Intervaly a tóniny
Kolkovič Take the fifth (1. verzia)
Godár Sonáta pre husle sólo
Papanetzová Sonáta pre violu a klavír

PIATOK 12.11.
_____
15.30 Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta
Malá koncertná sála
Koncert z tvorby slovenských skladateľov pre deti a mládež

Bernáth Ave verum corpus
Dibák Tri capricciá - výber (č.1, č.3)
Kubička Modlitby I. - výber (Žalmy č. 19, 23, 24, 42, 84)
Gräffinger Dialógy so starou hudbou
Kmiťová Dva príbehy z prázdneho domu
Borzík V tichu kameňa vánok
Vilec Na rozhľadni (z cyklu "Letné zápisky")
Kubička Diaľnica, Veselá cesta do našej Európy (z cyklu "Také všeličo")
Domanský Thomaso A...
Kubička "Dobrý silný vietor" (z cyklu "Malé more") Modlitbičky - výber
Iršai Smutná udalosť
Groll Detská skladba
Krška 7 prelúdií pre klavír
Hatrík 1. rozprávka pre Barborku "O srnčekovi Parožtekovi"
Modlitba za lásku, pieseň pre mezzosoprán a klavír
Bernáthová V úbočí, Pod dubákom, Pápava, Vyčítanka
Halamová Malí športovci (výber)
Jašurdová Hviezda
Hatrík Cantabile


19.00 Slovenský rozhlas, Malé koncertné štúdio
Quasars Ensemble
Ivan Buffa dirigent

Buffa Quasars pre violu a ansámbel
Kmiťová Kamea
Borzík Aphorisms
Salomon-Čekovská Sonata Tensiona
Oliveira-Bachratá Somewhere...where the rainbow ends...-
Bokes Postludium k storočnici Eugen Suchoňa, op. 84

SOBOTA 13.11.
_____
19.00 Slovenský rozhlas, Malé koncertné štúdio
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Ewald Danel, umelecký vedúci
Ján Slávik violončelo

Bagin Sinfonietta slovacca
Lejava Chant d´amour
M. Dubovský Tri capricciá pre violončelo a sláčikový orchester
P. Martinček Symfónia č. 2 „The second touch“
Kupkovič Concerto grosso

Sprievodné podujatie
Mladý tvorca na rozhraní v rámci projektu Rozum a cit v procese umeleckého vzdelávania
seminár a tvorivé dielne pre mladých skladateľov a hudobných pedagógov
(12. - 13. novembra, Malá koncertná sála HTF VŠMU, Zochova 1, Bratislava)
návštěvníků stránky
celkem21 171